Tandvårdsrädsla

Tandläkare Fredrik Roll
Götgatan 35
582 31 Linköping
Tel: 013 - 14 40 90

tandl@fredrikroll.se


Är Du rädd för att gå till tandläkaren?

Det är mycket vanligt att människor känner olust inför tandläkarbesök. Ganska många upplever tandvård som något mycket obehagligt. Under min tid som tandläkare har jag alltid eftersträvat att ta så stora hänsyn som möjligt och göra behandlingen så skonsam som möjligt. Jag har sedan min tandläkarexamen 1971 fått stor erfarenhet av att hjälpa människor att komma över sin rädsla.

Jag vill gärna berätta lite om hur jag arbetar:

Om Du känner rädsla eller oro inför tandläkarbesök, inleder vi med ett samtal i lugn och ro om detta. Ofta kan det bli en lättnad bara av att prata. Det är viktigt att Du får tillfälle att prata av Dig ordentligt om rädslan och att Du blir tagen på allvar. (Det är naturligtvis också viktigt att Du själv tar rädslan eller oron på allvar). Kanske Du vill berätta om hur rädslan har börjat, och jag får då möjlighet att ta alla hänsyn som behövs för att undvika att det blir likadant igen. Det är också ett bra tillfälle att berätta om Du har några besvär i munnen. Om Du vill kan vi tillsammans komma fram till hur vi ska gå vidare. Det är också viktigt att Du får känna att Du har kontroll. Du får när som helst säga till om det är något som på något sätt är obehagligt under behandlingens gång. Och en viktig sak: Du behöver inte sitta i behandlingsstolen över huvud taget förrän Du känner att Du kan göra det helt lugnt och avspänt.

Mitt vanligaste sätt att gå vidare är att försiktigt införa ett behandlingsmoment i taget på ett sådant sätt att Du kan känna att det går att vara lugn och avspänd hela tiden. Ibland kan hypnos vara ett bra hjälpmedel för att underlätta detta. I de fall då jag föreslår hypnos, förklarar jag utförligt vad det innebär och Du får gärna fråga så mycket Du vill när som helst.

För att kunna hjälpa så många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt har jag vidareutbildat mig. Jag har bl a gått kurser i psykologi, psykiatri och hypnos samt en treårsutbildning i hypnos och psykoterapi.
Se även länken om personlig utveckling.


Välkommen! Tel: 013 - 14 40 90.Länkar:

Barntandvård
Hypnos
personlig utveckling
Spänningshuvudvärk och käkledsbesvär:
Proteser, kronor och broar

Några ord om praktiken, vägbeskrivning
Några ord om min tidigare verksamhet som tandläkare