Spänningshuvudvärk och käkledsbesvär.

Tandläkare Fredrik Roll
Götgatan 35
582 31 Linköping
Tel: 013 - 14 40 90

tandl@fredrikroll.se


Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är en mycket vanlig typ av huvudvärk. Det finns många människor som så gott som dagligen plågas av sådan huvudvärk. Spänningshuvudvärk orsakas av spänningar i muskler. Det är vanligt att det är tuggmuskler som är spända genom att man biter ihop tänderna. Spänningar kan lätt sprida sig i kroppen, så att t ex huvudvärk och nackvärk uppträder samtidigt.

Orsaker till spänningshuvudvärk:

Stress, oro och andra psykiska påfrestningar är ofta den viktigaste orsaken till tandpressning och tandgnissling med huvudvärk som följd. En annan orsak är att det ibland kan finnas störande bettkontakter, dvs att tänderna inte tar emot jämnt när man biter ihop. Då kan det bli obalans i bettet och det kan försvåra avspänning i tuggmusklerna.

Stress

Jag har talat med många personer med spänningshuvudvärk. Något som har varit ständigt återkommande är att det ofta är personer som har höga krav på sig själva eller känner höga krav på sig från andra och försöker leva upp till de kraven. För att belysa detta kan vi tänka oss ett ganska typiskt exempel på en person som skulle kunna vara huvudvärkspatient (Personen i exemplet är fingerad):

En kvinna arbetar på en arbetsplats, där hon upplever att chefer och arbetsledare förväntar sig ett visst resultat från de anställda. Hon försöker uppfylla kraven, men har stora svårigheter, trots att hon anstränger sig till det yttersta och arbetar mycket oavlönad övertid. Hur mycket hon än arbetar, så känner hon inte att hon räcker till. Dessutom har hon småbarn hemma som hon känner att hon har för lite tid till. Hon är frånskild och har problem med att ha en bra kontakt med barnens pappa. Hennes mamma är sjuk och känner sig ensam efter makens bortgång. Kvinnan känner förväntningar på sig från mamman att hälsa på ofta och hjälpa henne med mycket. Kvinnan får en alltmer tilltagande huvudvärk som försvårar arbetet ytterligare.

Det här illustrerar hur olika faktorer i livsföringen kan samverka vid uppkomsten av huvudvärk. Det är medvetet litet tillspetsat för att bli tydligt. Ofta räcker det med enstaka stressfaktorer (ev liknande några i exemplet) för att orsaka huvudvärk.
Kvinnan i den här berättelsen har naturligtvis en mycket besvärlig livssituation och skulle behöva hjälp på olika sätt. En möjlig hjälp kan illustreras med fortsättningen på historien:

Kvinnan börjar få kontakt med en arbetskamrat, en äldre kvinna, som hon kan anförtro sig åt. I samtal med henne inser hon att hon har ställt alltför höga krav på sig själv i en ohållbar situation. Hon får efter hand ett helt nytt perspektiv på sitt liv och får lättare att känna efter vad som känns viktigast att prioritera. Hon börjar också komma fram till vad som känns rimligt att kräva av sig själv. Hon upptäcker att hon kan ta emot hjälp från andra. (T ex erbjuder sig den äldre kvinnan att ställa upp som barnvakt ibland). Hon lär sig också att säga ifrån på arbetsplatsen när hon känner att hon har fått för mycket arbetsuppgifter. Huvudvärken minskar. Kvinnan känner att hennes situation blir mer hanterlig, även om den fortfarande är besvärlig.

Vad har då detta med tänder att göra? Jo, man kan ofta underlätta avspänning i tuggmusklerna genom att göra justeringar i bettet, vilket innebär att man slipar på störande bettkontakter. Det räcker ofta med en lätt slipning på sådana ställen som tar emot för mycket på tänderna vid hopbitning. Det brukar kännas behagligt när tänderna får en jämnare kontakt. Kvinnan i exemplet kan mycket väl tänkas bli av med resten av sin huvudvärk efter en sådan bett-justering.

Käkledsbesvär

Knäppningar eller värk i käkleder beror också ofta på spänningar i tuggmusklerna. Stressfaktorer är alltså viktiga även här. När det är besvär i käklederna är det ofta bettstörningar, som gör att det blir snedhet eller obalans i bettet, vilket kan påfresta käklederna. Förutom bettslipning finns det andra behandlingsalternativ, t ex att utföra en bettskena. Speciell käkgymnastik kan ofta vara bra vid käkledsbesvär.

Tandgnissling

Det är ganska vanligt med tandgnissling i sömnen. Det hänger också ihop med spänningar i tuggmusklerna. Det är dock inte alla tandgnisslare som har besvär av gnisslingen. Däremot kan det uppkomma ljud som är störande för andra som sover i samma rum. Tuggytorna på tänderna kan också bli kraftigt nötta. Ibland är det svårt att påverka gnisslingen, men en bettskena kan ofta underlätta avslappning och dessutom minska risken för fortsatt nötning.

Andra former av huvudvärk

Även om spänningshuvudvärk är mycket vanlig, så är det viktigt att känna till att det också finns andra former av huvudvärk, som kan kräva en helt annan behandling. Om man t ex får en plötslig ihållande svår huvudvärk, kan det vara ett tillstånd som kräver en snabb sjukvårdsinsats.


Jag har lång erfarenhet av att behandla spänningshuvudvärk och käkledsbesvär.
Välkommen att ringa min praktik tel 013- 14 40 90

Se även:
min länk om personlig utveckling.
Apotekets råd vid spänningshuvudvärk


Länkar:

Åter till huvudsidan

Tandvårdsrädsla
Barntandvård
Hypnos
personlig utveckling
Proteser, kronor och broar

Några ord om praktiken, vägbeskrivning
Några ord om min tidigare verksamhet som tandläkare