Personlig utveckling

Tandläkare Fredrik Roll
Götgatan 35
582 31 Linköping
Tel: 013 - 14 40 90

tandl@fredrikroll.se


Har Du svårigheter eller problem på ett personligt plan?

Om Du har personliga svårigheter eller problem kan det finnas möjlighet att påverka dem genom samtal och eventuellt hypnos. Med hjälp av hypnos kan Du komma närmare viktiga delar av Ditt inre som kan vara svårtillgängliga annars. Du har möjlighet att stärka resurser inom Dig och kanske även hitta helt nya resurser, som Du kanske inte visste att de fanns. Så gott som alla människor har mer inre resurser än vi vet om.

Jag arbetar på ett sätt så att Du hela tiden ska kunna känna Dig trygg. Du kan säga ifrån när som helst om något inte skulle kännas helt bra, så kan vi gå tillbaka till ett moment där det kändes bra.

Personlig utveckling kan sägas vara ett sätt att förbättra sin förmåga att hantera svårigheter man möter i tillvaron. Man kan bildligt talat skaffa sig bättre redskap.

Exempel på problem som man kan arbeta med på detta sätt är relationsproblem, bristande självförtroende, inre oro, fobier mm.

Även om detta ofta är ett mycket bra sätt att komma till rätta med personliga problem, så kan det naturligtvis också finnas problem som kan vara svåra att avhjälpa med enbart det här sättet att arbeta. Ibland kan det behövas andra sätt att hantera situationen, t ex psykiatrisk hjälp. Om Du funderar över sådant får Du gärna diskutera med mig om Du vill.

Min utbildning:

I grunden har jag tandläkarutbildning sedan 1971. Som tandläkare har jag intresserat mig mycket för sådana aspekter på mitt yrke som har med själen att göra. Jag har t ex hållit på mycket med behandling av besvär som kan bero på stress och andra psykiska påfrestningar (t ex spänningshuvudvärk och käkledsbesvär) samt att hjälpa människor med tandvårdsrädsla.

Jag har gått kurser i psykologi, psykiatri och hypnos samt en treårsutbildning i hypnos och psykoterapi. Därefter har jag gått flera kurser för en amerikansk hypnosterapeut, Matthew Tierney. Han är även en väletablerad kursgivare i avancerad NLP-teknik och är en mycket skicklig och inspirerande terapeut, samtidigt som han är vänligt ödmjuk. Jag arbetar i hans anda och resultaten har varit mycket uppmuntrande. På mycket begränsad tid kan det ofta gå att åstadkomma stora förändringar till det bättre.


Blir Du nyfiken på det här? Då är Du välkommen att ringa mig, tel: 013 - 14 40 90.


Länkar:

Praktiken
Tandvårdsrädsla
Hypnos
Spänningshuvudvärk och käkledsbesvär
Åter till huvudsidan

Några ord om praktiken, vägbeskrivning
Några ord om min tidigare verksamhet som tandläkare